Czym są zasady WCAG 2.0 (2.1)?

Nowa ustawa o dostępności opiera się na zasadach WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines), ale ich nie definiuje. Kopiuje jedynie z ustawy o informatyzacji tabelkę zawierającą bardzo uproszczony obraz tego, czym te zasady są. W gruncie rzeczy, bez specjalistycznej wiedzy nie da się wprowadzić tych zasad w życie, a czasu pozostało niewiele, bowiem uchwalona 4 kwietnia 2019 r. ustawa o dostępności wchodzi w życie 23 maja 2019 r.

Warto, jednakże, przynajmniej mieć pojęcie o co w tych zasadach chodzi. Definiują one 4 obszary (zwane zasadami), których spełnienie przynajmniej na poziomie A umożliwi osobom z niepełnosprawnościami (np. z dysfunkcją wzroku) zapoznanie się i zrozumienie zawartości strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Przykładowo, Wytyczna 1.1 nakazuje stosowanie opisów tekstów dla zdjęć publikowanych w sieci, dzięki czemu np. osoby niewidzące lub niedowidzące mogą odsłuchać zawartość stron internetowej z taką grafiką z pomocą oprogramowania do czytania mając świadomość, że w danym miejscu na stronie jest zdjęcie i co ono zawiera. Dlatego też, taka strona powinna zawierać sensowne opisy zdjęć.

Wymogów jest, jednakże, znacznie więcej, a poniższa tabela skopiowana z treści ustawy o dostępności to zaledwie czubek góry lodowej, jaką są wytyczne dotyczące dostępności spisane przez organizację W3C.

ZasadaWytyczneKryterium sukcesuPoziom
1 – Postrzegalność1.1 – Alternatywa w postaci tekstu1.1.1 – Treść nietekstowaA
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)A
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)A
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)A
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)AA
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości1.3.1 – Informacje i relacjeA
1.3.2 – Zrozumiała kolejnośćA
1.3.3 – Właściwości zmysłoweA
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowymAA
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartościAA
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści1.4.1 – Użycie koloruA
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwiękuA
1.4.3 – Kontrast (minimalny)AA
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstuAA
1.4.5 – Tekst w postaci grafikiAA
1.4.10 – Zawijanie tekstuAA
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstemAA
1.4.12 – Odstępy w tekścieAA
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusaAA
2 – Funkcjonalność2.1 – Dostępność z klawiatury2.1.1 – KlawiaturaA
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturęA
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszoweA
2.2 – Wystarczająca ilość czasu2.2.1 – Możliwość dostosowania czasuA
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanieA
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej proguA
2.4 – Możliwość nawigacji2.4.1 – Możliwość pominięcia blokówA
2.4.2 – Tytuły stronA
2.4.3 – Kolejność fokusuA
2.4.4 – Cel linku (w kontekście)A
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie stronyAA
2.4.6 – Nagłówki i etykietyAA
2.4.7 – Widoczny fokusAA
2.5 – Sposoby wprowadzania danych2.5.1 – Gesty punktoweA
2.5.2 – Anulowanie kliknięciaA
2.5.3 – Etykieta w nazwieA
2.5.4 – Aktywowanie ruchemA
3 – Zrozumiałość3.1 – Możliwość odczytania3.1.1 – Język stronyA
3.1.2 – Język częściAA
3.2 – Przewidywalność3.2.1 – Po oznaczeniu fokusemA
3.2.2 – Podczas wprowadzania danychA
3.2.3 – Konsekwentna nawigacjaAA
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacjaAA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji3.3.1 – Identyfikacja błęduA
3.3.2 – Etykiety lub instrukcjeA
3.3.3 – Sugestie korekty błędówAA
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)AA
4 – Kompatybilność4.1 – Kompatybilność4.1.1 – ParsowanieA
4.1.2 – Nazwa, rola, wartośćA
4.1.3 – Komunikaty o stanieAA