Wejście w życie ustawy o dostępności

W dniu wczorajszym tj. 23 września 2019 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Choć ustawa została uchwalona 4 kwietnia bieżącego roku i weszła w życie 14 dni po jej publikacji w Dzienniku Ustaw, najważniejsze przepisy stały się obowiązującym prawem dopiero z nastaniem jesieni.

Zgodnie bowiem z art. 27 tejże ustawy, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5-11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13-19, które wchodzą w życie w zakresie:
1) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
2) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
3) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Należy podkreślić, że wejście w życie dotyczy jedynie stron internetowych administracji publicznej i tylko takich, które są relatywnie nowe tj. wdrożone nie wcześniej, niż rok temu (tak należy odczytywać zwrot ” nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.). Chodzi zapewne o to, że dużo łatwiej jest dostosować do wymogów WCAG 2.0 strony nowsze, niż strony starsze.

Administracja publiczna ma więc jeszcze rok na dostosowanie swoich witryn internetowych do wymogów nowej ustawy o dostępności!