Dostępność cyfrowa a smartfony

Smartfony stanowią podstawowe narzędzie umożliwiające szczególnie osobom niewidzącym uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym na równych zasadach. Aplikacje na smartfony są ważniejsze nawet, niż strony internetowe, a to dlatego, że każdy posiada przy sobie smartfon, a strony internetowe przegląda się łatwej na większych urządzeniach.

Należy pamiętać, że twórców aplikacji mobilnych dla sektora publicznego obowiązują od czerwca 2021 te same zasady, co twórców serwisów internetowych w kontekście spełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Twórcy aplikacji mobilnych muszą odpowiednio stosować zasady WCAG 2.1, aby ich aplikacje były dostępne.

Ostatnia nowelizacja zasad WCAG dotyczyła właśnie korzystania przez osoby ze specjalnymi potrzebami ze smartfonów i tabletów. Należy spodziewać się rozwoju tychże zasad dla urządzeń przenośnych w najbliższych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *